Brottsstatistik för Falkenberg i Hallands län

Brottsstatistik i Falkenberg

Falkenberg hade under 2010 högre brottslighet än genomsnittskommunen.

Genomsnittet för Sveriges alla kommuner är 9870 brott per 100.000 kommuninvånare, motsvarande siffra för Falkenberg är 12507 anmälda brott.

I graferna nedan visas antal anmälda brott i Falkenberg, antal brott per 100.000 invånare, antal våldsbrott per 100.000 invånare, antal vardagsbrott per 100.000 invånare samt antal sexualbrott per 100.000 invånare under tidsperioden 1996 till 2010.

Följ brottstrenden i ditt område månad för månad.

Totalt antal brott i Falkenberg, 1996 - 2010
Antal brott per 100.000 invånare i Falkenberg, 1996 - 2010
Antal våldsbrott per 100.000 invånare i Falkenberg, 1996 - 2010
Antal vardagsbrott per 100.000 invånare i Falkenberg, 1996 - 2010
Antal sexualbrott per 100.000 invånare i Falkenberg, 1996 - 2010

Källa: Brottsförebyggande rådet.

Tillbaka till Hallands län eller hela Sverige.